ทีมงานสถาปนิกวิศวกรผู้ชำนาญการ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตามที่คุณต้องการ ให้ความสำคัญ ทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบร่างจนถึงแบบก่อสร้าง มีเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเซ็นต์รับรองการออกแบบของสถาปนิกและวิศวกร

Projects : OverLap Architect Studio

Contact Us : OverLap Architect Studio 114 ซอยรามคำแหง 24 แยก 6 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel. : 02-314-3472 Mobile : 089-814-2286 E-mail : overlap.arch@gmail.com, nikorn_tun@yahoo.co.th